Efteruddannelse giver organisationen fleksibilitet

19 januar 2022
Niels Geckler

editorial

Livslang læring er udviklende for den enkelte, og løbende dygtiggørelse af medarbejderne er essentielt for den moderne virksomhed. En højt kvalificeret medarbejderstab kan opnås ved at benytte sig af de mange kurser af høj kvalitet, der er tilgængelige på markedet.

I et moderne videnssamfund er det helt afgørende for lang de fleste virksomheder at have veluddannede medarbejdere. Og det er ikke ligegyldigt hvilken uddannelse, folk har – den skal være relevant og up to date. En af de udbydere, man som virksomhed kan benytte er kursusvirksomheden 4D. De holder til i København, men udbyder også kurser, der afvikles online.

Særligt i disse tider med corona kan det være betryggende at afhold kurserne som online begivenheder så man undgår smitte. Men i det hele taget er online kurser en praktisk og tidsbesparende måde at dygtiggøre sig på. På den anden side er der også nogle pædagogiske og læringsmæssige aspekter, som er lidt sværere at tilgodese på et online kursus.

Gode muligheder for efteruddannelse giver fleksibilitet i arbejdsstyrken

Omstillingsparathed er en nødvendighed for udvikling af en virksomhed eller organisationen. Men det vil som oftest være nødvendigt at tilføre nye kompetencer, når opgaver skal løses på nye måder eller helt nye opgaver, produkter eller markeder kommer til. det er ikke ensbetydende med udskiftning i medarbejderstaben. Hvis man har dygtige og omstillingsparate medarbejdere vil de sikkert være motiverede for at tilegne sig ny viden og ny færdigheder gennem kurser.

Kurser

Det kan hurtigt vise sig at være en god forretning at afse ressourcerne til at sende medarbejder på kurser, og for medarbejderne kan det karrieremæssigt betale sig at opsøge kunnen inden for morgendagens kerneområder. Det har også været en grundsten i den aktive arbejdsmarkedspolitik, som blev opfundet af de socialdemokratiske regeringer i Danmark i 1990’erne. Og skulle man være så uheldig at blive afskediget vil opdaterede kompetencer og brede kvalifikationer gøre det nemmere at finde nyt arbejde.